Nalot

Konfigurowanie RAID 1 za pomocą „dwóch dysków” w Linux - część 3
W tym artykule poprowadzi Cię instrukcje krok po kroku, jak skonfigurować oprogramowanie RAID 1 lub Mirror za pomocą MDADM (tworzy i zarządza RAID) na...
Uprawa istniejącej tablicy rajdowej i usunięcie nieudanych dysków w RAID - Część 7
Tutaj zobaczymy, jak rosnąć (rozszerzyć) istniejącą grupę macierzy lub rajdów, a także zobaczymy, jak usunąć nieudany dysku z tablicy bez utraty danyc...
Konfigurowanie RAID Top 10 lub 1+0 w Linux - Część 6
RAID 10 to kombinacja RAID 0 i RAID 1, aby utworzyć RAID 10. Tutaj użyjemy zarówno RAID 0, jak i RAID 1, aby wykonać konfigurację RAID 10 z minimum 4 ...
Tworzenie RAID 5 w Linux - część 4
Ten artykuł jest częścią 4 9-tutorialskiej serii RAID, tutaj skonfigurujemy oprogramowanie RAID 5 z rozproszoną parytetem przy użyciu trzech dysków 20...
Konfiguracja RAID Poziom 6 w Linux - część 5
Ten artykuł jest częścią 4 9-tutorialnej serii RAID, tutaj zobaczymy, jak możemy tworzyć i skonfigurować RAID 6 lub Striping z podwójną parytetem rozp...
Jak zarządzać RAID oprogramowania w Linux z narzędziem „MDADM” - Część 9
Zarządzanie nalotami oprogramowania w Linux nie jest bardzo skomplikowanym zadaniem, gdy zapoznasz się z MDADM. W tym samouczku przejrzymy funkcjonaln...
Wprowadzenie do RAID, Concepts of Raid i Raid Levels - Część 1
RAID jest zbędną gamą niedrogich dysków, ale w dzisiejszych czasach nazywa się to zbędna tablica niezależnych napędów, jest technologią wirtualizacji ...
Jak odzyskać dane i odbudować nieudane oprogramowanie RAID - Część 8
W tym przewodniku omówimy, jak odbudować tablicę RAID oprogramowania bez utraty danych, gdy w przypadku awarii dysku. Dla zwięzłości rozważymy tylko k...
Tworzenie oprogramowania RAID0 na „Dwie urządzenia” za pomocą narzędzia „MDADM” w Linux - część 2
Ten artykuł znajduje się w części 2 serii RAID 9-Tutorical, tutaj, w tej części, zobaczymy, w jaki sposób możemy tworzyć i skonfigurować oprogramowani...