Archiwum

WWW MECHANIZE - Wymagana Top 101 Autoryzacja

WWW MECHANIZE - Wymagana Top 101 Autoryzacja

Oto mały skrypt, jak zalogować się do .Strona chroniona Htaccess. Załóżmy, że adres URL, do którego chcemy się zalogować, jest:

http (:) // www (.)przykład(.) com/ 

A oto uwierzytelniania wymagane do zalogowania się:

Nazwa użytkownika: WWW Hasło: Mechanize 

Skrypt Perl do pobrania treści tej strony będzie wyglądał tak:

#!/usr/bin/perl Użyj www :: Mechanize; mój $ mech = www :: Mechanize-> nowy (autocheck => 1); $ url = 'http: // www.przykład.com/'; $ mech-> poświadczenia ('www' => 'mechize'); $ mech-> get ($ url); wydrukuj $ mech-> content ();
VFAT UpperCase nie jest w stanie utworzyć nazwy katalogu
W tym artykule dotyczy problemu nazwy katalogu wielkich tworzenia w systemie plików VFAT w systemie Linux....
Pobierz filmy z YouTube za pomocą Linux Command Clive
Pobierz filmy z YouTube za pomocą Linux Command Clive Czasami chcesz pobrać filmy z YouTube i obejrzeć je offline lub połączenie internetowe......
Program konwersji koloru openCV do skali szarościowej
Zatrzymanie obrazu kolorów do skali szarości nigdy nie było łatwiejsze z openCV. Oto mały program C ++, który konwersja z obrazu koloru na......